یکی از سوالات اساسی کاربران این است که آیا در زمان کار با دستگاه کلایمر ارتعاشات ناشی از وزش باد اختلالی در عملکرد دستگاه و کاربرانی که برروی آن در حال کار هستند ایجاد خواهد کرد؟

در حین نصب دستگاه شرکت موظف است که تمامی استانداردهای تعریف شده دستگاه را به شکلی به انجام رساند که کابین و سبد دستگاه کاملا به پیکره ساختمان تماس داشته باشد وتا علاوه بر اینکه توسط سیم ها و بخش های امنیتی حفظ شده است یک تکیه گاه عمودی هم داشته باشد. این کار باعث خواهد شد که زمانی که باد و عوامل محیطی باعث ارتعاش کابین شدند، دستگاه تکان نخورد و این موضوع اختلالی در کار کاربران ایجاد نکند.

ارتعاشات کلایمر

حرکت کابین و ارتعاش آن در جهت مماس بر ساختمان

همچنین ساختار خاص کابین و همچنین وزنه های تعبیه شده در کلایمر باعث میشود که ارتعاشات تاثیری در حرکت نداشته باشد و ارتعاشات مماس بر ساختمان خنثی شوند، به همین جهت میتوانید اطمینان داشته باشید که دستگاه در حین حرکت هیچ گونه حرکتی در سطح مماس با نما ندارد.

همچنین به دلیل که باد شدید در حالت های خاص و خیلی شدید باعث ارتعاشات خواهد شد به همین جهت بر اساس آیین نامه کار، در زمان هایی که شرایط جوی نامساعد باشد در هر صورتی کار روی ارتفاع ممنوع است و علاوه بر اینکه کاربرن اجازه ندارند روی ارتفاع کار کنند این ممنوعیت کار علاوه بر دستگاه کلایمر شامل سازه های دیگری مانند داربست، راپل و.. هم هستند.

به همین دلیل درست است که دستگاه کلایمر از ایمنی بالایی برخوردار است، اما در صورتی که ایمنی کار را در هنگام استفاده از آن رعایت نکنید باعث بروز مشکلات امنیتی برای شما خواهد شد.

در ایمنی بالای دستگاه هایی که با استادنداردهای جهانی و اروپایی ساخته شده اند هیچ شکی نیست، استفاده کردن شرعت های بزرگ از دستگاه در کارها خود نیز گویای امنیت و کارایی بالای این دستگاه است.

0/5 (0 Reviews)