همانطور که در مقالات قبلی سایت گفته شده است، دستگاه کلایمر جهت دسترسی به ارتفاع استفاده میشود. در این مقاله به یکی از اصلی ترین سیستم های امنیتی این دستگاه خواهیم پرداخت.

انواع ترمزهای دستگاه

1- سیستم ترمز مغناطیسی
2- سیستم ترمز اضطراری

 

ترمز کلایمر

ترمز مغناطیسی یا ترمز پاراشوت دستگاه نوعی از ترمز است که به سیم اصلی دستگاه متصل میشود و به آن ترمز over speed هم میگویند، این ترمز زمانی عمل خواهد کرد که سرعت دستگاه بیشتر از حد تعیین شده باشد از آنجایی که این ترمز به سیم اصلی دستگاه متصل شده است، زمانی که سرعت دستگاه بالاتر از حد تعیین شده باشد و یا دستگاه در حالت سقوط قرار داشته باشد. وارد عمل میشود و سیم دستگاه را قفل میکند. اینکار باعث میشود که دستگاه در همان جا بی حرکت بماند و همانجا قفل شود.

ترمز اضطراری دستگاه یا همان block stop کاملا مستقل از سیم دستگاه و وینچ های دستگاه کلایمر حرکت میکند. و بدون اینکه سرعت دستگاه را اندازه بگیرد به صورت کالا میکانیکی زمان هایی دستگاه شل شده باشد و یا به یک سمت منحرف شده باشد وارد عمل میشود و دستگاه را همان جا روی سیم ایمنی دستگاه قفل میکند. عملکرد این سیستم لحظه ای است و زمانی که کابین دستگاه به دلیل شل بودن سیم منحرف شود روی سیم ایمنی وارد عمل میشود.
به همین دلیل ترمز اضطراری دستگاه اهمیت بالایی دارد و در صورتی که در دستگاه وجود نداشته باشد و سیم اصلی دستگاه پاره شده باشد، به این دلیل که سیستم پاراشوت روی سیم اصلی دستگاه قرار دارد نمتواند دستگاه را نگه دارد و سقوط دستگاه حتمی خواهد بود، به همین دلیل هیچگاه از دستگاهی که سیستم امنیتی ناقص دارد و ترمز اضطراری سالمی ندارد استفاده نکنید.

به همین دلیل توصیه میشود هنگام اجاره کلایمر یا خرید آن اقدام به این کار از نمایندگی های مجاز کنید و به استاندارد و گواهی نامه های آن توجه نمایید.

0/5 (0 Reviews)