طراحی و ساخت کابین دستگاه کلایمر و همچنین سازه های نگهدارنده آن در استانداردهای بین المللی و معتبر تعریف شده است. تمامی تولید کنندگان و اشخاصی که از این دستگاه استفاده میکنند ملزم به رعایت قوانین و استانداردهایی هستند که در این آیین نامه ها تعریف شده اند.

سازه های نگهدارنده کلایمر

از آنجایی که کابین ها و سازه های نگه دارنده اهمیت زیادی دارند به همین جهت سخت ترین و مهمترین الزمات برای این بخش تعریف شده است. رعایت استانداردها در استفاده از کلایمر پرتالِ الکترونیکی و مکانیکی بسیار اهمیت دارد. به همین جهت هم تاکید میکنیم که در زمان اجاره کلایمر حتما گواهی نامه های استاندارد آن را چک کنید تا از استاندارد بودن آن اطمینان حاصل کنید.

استفاده از دستگاه های غیر استاندارد میتواند خسارت های مالی و جانی را برای کاربران در پی داشته باشد.خسارت های ناشی از استفاده از دستگاه های غیر استاندارد و بدون گواهی نامه برعهده کاربران است. به همین دلیل در انتخاب دستگاه نهایت دقت را داشته باشید. و برای کاهش هزینه ها اقدام به استفاده از کابین و سازه های غیر استاندارد کلایمر را نکنید.

الزامات استانداردهای کابین دستگاه کلایمر

1- استفاده از کفی آجدارد در کابین دستگاه بالابر؛ استفاده از کفی آجدار بسیار اهمیت دارد، اما متاسفانه گاهی شاهد استفاده از توری به جای کفی آجدار در دستگاه هستیم.

2- رنگ بدنه؛ . پوشش بدنه در دو مدل روکش آبکاری گالوانیزه، رنگ کاری ورق های دستگاه باید در کوه و به شکل استاندارد انجام شود.

3- استفاده از تجهیزات استاندارد؛ تمامی سازه های دستگاه مانند ترمز و اتصالات دستگاه لازم است که به وسیله جوشکاری های استاندارد متصل شوند و به وسیله دستگاه های جوشکاری تست شوند. تا از سلامت آنها در زمان استفاده مطمئن باشید.

4- خم کاری های خاص؛ طبق استانداردها در بخش های مختلف کابین دستگاه و نگهدارنده های آن باید از خم کاری های خاصی استفاده شود.

0/5 (0 Reviews)