سبد دستگاه باید در حالت تعادل قرار داشته باشد و تمامی قسمت های آن باید به دقت بست شده باشد.
تمامی تجهیزاتی که در دستگاه استفاده میشود را به دقت راه اندازی کنید.
در نصب سیم های بکسل دستگاه دقت لازم را داشته باشید.
زمان نصب تجهیزات برقی و الکترونیکی مورد استفاده در دستگاه کلایمر دقت لاز م را داشته باشید.
هنگام متصل کردن دستگاه به برق از دوشاخه و پریزهای برق مناسب استفاده نمایید.
حتما همه ی دستگاه های کلایمر باید دارای 4 سیم بکسل باشند، دوسیم اصلی و دو سیم امنیتی.
دقت کنید که هر 4 سیم باید به درستی درجای خود نصب شوند.

تمامی دستگاه های کلایمر برقی حرفه ای دارای تابلو کنترل هستند که شامل بخش های زیر است.

کلایمر برقی حرفه ای

تابلو کنترل کلایمر

سوئیچ شماره 1 از این دکمه کنترلی در برای انتخاب حالت دستگاه به کار می رود.
سوئیچ شماره 2 از این کلید برای بالا پایین رفتن دستگاه استفاده میشود.

هنگام بالا رفتن دستگاه سیم های بکسل از داخل وینچ های دستگاه حرکت میکنند، برای حرکت این دستگاه سوییچ 1 را به سمت چپ بچرخانید و  سویچ شماره 2 را به سمت راست، در این حالت دستگاه حرکت خواهد کرد.

زمان نصب کلایمر برقی حرفه ای سیم های بکسل را در جای خود به دقت نصب کنید و از وجود نداشتن پارگی، شکستگی و زنگ زدگی در آنها اطمینان کسب کنید.

پس از اجاره کلایمر شرکت ارائه دهنده خدمات وظیفه دارد که آموزش استفاده از آن را به شما بدهد. همچنین لازم است پس از هر بار استفاده از این دستگاه از سلامت بخش های مختلف آن اطمینان کسب کنید.

0/5 (0 Reviews)