روف کار

فراهم کردن امکان دسترسی  به تمام جوانب نمای ساختمان وظیفه سیستم های روف کار است. حرکت ماشین روی بام ساختمان به وسیله ریل هایی انجام میشود که در کف بام ساختمان نصب شده است. جنس ریل های این دستگاه از فولاد ، ریل های لوله ای و یا راه رو های بتنی کوریدور هستند. این ریل ها باید در بلند ترین بخش ساختمان و روی ارتفاع نصب شوند. تمام حرکت های ماشین و کابین کنترل دستگاه از طریق تابلو قرار گرفته در داخل کابین دستگاه کنترل میشود.

 

0/5 (0 Reviews)