سیستم مونو ریل

سیستم مونوریل پیشرفته تریم راه برای دسترسی به سطح های متفاوت در زیر طاقچه ها و برآمدگی های پل ها است، سیستم منوریل در کشورهای پیشرفته جهان بسیار مورد استفاده قرار میگیرند. این سیستم این قابلیت را دارد که به صورت هماهنگ در با ظاهر و نمای ساختمان مورد استفاده واقع شود، ریل های این دستگاه از جنس آهن و آلیاژهای آلومینیومی ساخته شده اند. برای استفاده از این دستگاه دور تا دور ساختمان را ریل کشی میکنند و به اشکال دستی و یا برقی دور در مسیر ریل ها در ساختمان حرکت میکنند. عملیات کشیدن ریل ها دور ساختمان به وسیله Wall mounted Brackets یا دستک ها قرار میگیرند. Roof Mounted Brackets یا دستک های سقفی روی بام ها نصب شده و دستک های سقفی دیگری هم در زیر سقف قرار میگیرد. این سیتسم را میتوان در انواع سطوح و حتی سطح های شیب دار هم اجرا کرد.

 

 

4/5 (1 Review)