همانطور که در مقالات قبلی سایت به دفعات گفتیم، امنیت در دستگاه های کلایمر بسیار اهمیت دارد. به همین دلیل هنگام ساخت آنها استاندارد های مختلف بین المللی در انها به کار گرفته شده است. برای همین هم شرکت های ارائه دهنده کلایمر باید در زمان اجاره کلایمر به استانداردهای بین المللی به کار گرفته شده در آنها دقت کنند.

یکی از استانداردهای این دستگاه ها وزنه های تعادل دستگاه هستند. برای محاسبه وزنه های نگهدارنده بالابرها در استانداردهای بین المللی، دستورالعمل های ویژه ای تعریف شده است.

وزنه های نگهدارنده کلایمر

برای آشنایی با نحوه محاسبه وزن این نگهدارنده ها ادامه این نوشته را مطالعه کنید.

استفاده از وزنه های تعادل استاندارد در دستگاه ها بسیار اهمیت دارد. هنگامی که میخواهید ضریب ایمنی این قطعه را محاسبه کنید. توجه کنید که این ضریب کمتر از 3 نباشد.

برای اینکه امنیت این سازه ها را تامین کنید باید حتما در کنار استفاده از وزنه های نگهدارنده از تثبیت کننده هم استفاده کنید. این مکانیزم باعث خواهد شد که بار وارد شده به وزنه ها و چرخ های دستگاه کاهش بیابد و ایمنی این دستگاه چند برابر شود.

در هنگام نصب این دستگاه ها از دو وزنه ی کنترل کننده استفاده میشود. باید حتما وزن هر دو وزنه یکی باشد تا تعادل دستگاه به خوبی حفظ شود. هچنین در هر سمت دستگاه باید تعداد وزنه های به کار گرفته شده یکی باشد.

در زمانی که قصد اجاره کلایمر را دارید حتما توجه کنید که سازه های نگهدارنده اید از دستورالعمل های تعریف شده در استانداردهای بین اللملی پیروی کنند و گواهی نامه های لازم را کسب کرده باشند.

در صورتی که دستگاه بالابرخریداری یا اجاره کرده اید حتما چک لیست های آن را بررسی کنید. همچنین شرکت ارائه دهنده ملزم است که حتما در دوره های مشخص امنیت دستگاه را بررسی کند. به همین دلیل اقدام به اجاره این دستگاه از مراکز غیر معتبر نکنید.

0/5 (0 Reviews)