صنعت ساختمان یکی از مظاهر رشد و توسعه هر کشورمحسوب میشود. بیشترین سهم انباشت سرمایه ثابت و بالاترین سهم اشتغال در بخشهای صنعتی و جذب افراد مختلف تحصیل کرده ی کار آمد در این بخش میباشد.

رقابت در تولید و استفاده از تکنواوژی های نوین استفاده از نیروی انسانی جزمولفه های تاثیر گذار در این صنعت به حساب می آیند.

تولیدکنندگان دستگاه بالابرنما در صدد تدوین استانداردهای جامع در این خصوص هستند

تدوین استاندارد برای این دستگاه از ابعاد مختلف امنیتی،کیفیت،کارایی میتوانست برای کاربران کارفرمایان حایز اهمیت باشد.
استانداردهای تدوین شده برای دستگاه بسیار جامع و مفصل هستند.و به همین منظور نمیتوان به جزییات کامل آن دستگاه پرداخت و صرفا استانداردهای مهم برای اطلاع و مطالعه ذکر می شود.

طراحی کلایمر ها اغلب با در نظر گرفتن ظرفیت کاری دستگاه ،نوع کاربری ،ظرفیت، ایمنی دستگاه درسایزها و ابعاد مختلف در نظر گرفته میشود .

کلایمر موولار

بالابرنما از نظر طراحی به سه گروه

1: نفربر 2:حامل مصالح و تجهیزات 3:و سکوی اجرای عملیات تقسیم میگردد.

طول سبدهای این دستگاه متغیر می باشند .

حجم و گنجایش سبدها نیز متغیر طراحی میگردد.

در طراحی داربست معلق از انواع سیستم مختلف امنیتی (ترمز پاراشوت، ترمزهای کمانی دستگاه ،ترمز لتنی ) استفاده می شود که در مواقع اضطراری از سقوط دستگاه جلوگیری می نمایند.

علاوه بر سیستم های مختلف امنیتی که بر روی عملکرد کابل اصلی دستگاه تاثیر می گذارد/ کابل امنیتی مستقل دیگری نیز در دستگاه استفاده شده است که توسط یک سیستم ترمز موازی در مواقع اضطراری که سیستم های امنیتی موجود عمل ننمایند وارد عمل شده و کل مجموعه را قفل می کند.

عملکرد دیگر سیستم توقف امنیتی دستگاه کلایمر متناسب با افازیش وزن سازه و ملحقات آن افزایش می یابد و با فشردگی سیم بکسل باعث افزایش ضریب ایمنی می شود.

در بالابر های مرسوم موتور در محلی مرتفع و معمولا در بالای ساختمان بروی یک شاسی قرار می گیرد.

5/5 (1 Review)