امروزه کلایمر به یکی از ابزارهای اساسی در ساختمان سازی تبدیل شده است، اما چرا باید از این دستگاه استفاده کرد؟

امروزه صنعت ساختمان سازی به یکی از صنایع سودآور در سراسر جهان تبدیل شده است، اما به منظور سود دهی در این صنعت نیاز است که ابتدا امنیت جانی افرادی که روی پروژه های ساختمانی کار میکنند تضمین شود. زیرا در صورت ایمنی پایین ممکن است خسارت های جبران ناپذیری به پروژه های ساختمانی وارد شود.

یکی از دستگاه های نوین در این صنعت دستگاه های کلایمر هستند. استفاده از این دستگاه ها میتواند ایمنی و کیفیت کار را تضمین نماید و سرعت انجام پروژه های ساختمانی را تا حد بسیار زیادی افزایش دهد.

مزایا کلایمر

نمای ساختمان یکی از اصلی ترین بخش های آن است، به نوعی میتوان نمای ساختمان را معرف آن دانست. اجرا نما ساختمان ها نیازمند ابزار های گوناگونی است، برای اجرای نمای ساختمان ها میتوان از داربست استفاده کرد که از نظر اقتصادی توجیه مناسبی ندارد و همچنین ایمنی بسیار پایینی دارد.

میتوان از دستگاه های کلایمر یا بالابرهای نما به عنوان جایگزنی مناسب برای داربست استفاده کرد، همانطور که در مقالات پیشین سایت در مورد مزایای دستگاه های بالابر صحبت کردیم این دستگاه ها با تامین ایمنی کارکنان روی سرعت انجام پروژه تاثیر میگذارند، همچنین به دلیل قیمت پایین تر اجاره کلایمر در مقایسه با اجاره داربست نما در هزینه های اجرای پروژه تا حد بسیار زیادی صرفه جویی میکنند.

از دیگر مزایای دستگاه های کلایمر که استفاده از آنها را در پروژه ها الزامی میکند، اشغال فضای بسیار کمتر نسبت به داربست است. به عنوان مثال زمانی که ساختمانی از داربست استفاده میکند. فصای زیادی از خیابان ها و پیاده روها توسط داربست های ساختمان اشغال میشود. اما بالابر ها جایی را در فضای خیابان ها اشغال نمیکنند. به همین دلیل به آنها داربست معلق میگویند. دستگاه های بالابر بسیار کم جا بوده و تنها 60 سانت تا 1 متر فضا اشغال میکنند و در مجاورت ساختمان حرکت میکنند.

0/5 (0 Reviews)