کلایمر پرتابل به انواع بالابرهایی گفته میشود که قطعات آنها جدا از هم بوده و برای هربار نصب و راه اندازی آنها در پروژه نیاز است که آنها را مونتاژ کرد.

از این دستگاه برای دسترسی به بخش های گوناگون نمای خارجی ساختمان استفاده میشود. میتوان بالابرهای پرتابل را یکی از کارآمد ترین دستگاه ها به جای داربست دانست. همانطور که گفته شده قطعات این دستگاه از هم جدا هستند، به همین منظور در این مقاله قصد داریم به تشریح قطعات این دستگاه و نکات ایمنی آن بپردازیم.

کلایمر پرتابل

این دستگاه نیز مانند تمامی دستگاه های کلایمر دارای 4 رشته سیم بکسل است، دو عدد از این سیم ها، سیم های اصلی و نگهدارنده سبد دستگاه در ارتفاع هستند و 2 سیم جهت تامین امنیت سبد دستگاه در ارتفاع هستند.

این دستگاه هم مانند سایر دستگاه ها نیز است که در دوره های مشخصی سرویس و نگهداری شود. شرکت داتام توصیه میکند که هر 4 ماه یکبار این دستگاه را سرویس نمایید. و به این دلیل که قطعات این دستگاه هم ممکن است مانند تمام دستگاه های دیگر دچار فرسایش شوند، توصیه میشود قطعات را هر 1 سال تعویض نمایید.

قطعات کلایمر پرتابل

بخش های مختلف این دستگاه شامل ترمزها سیم ها و قرقره های سیم ها هستند که مجهز به سیستم ترمز اضطراری هستند

اما مهمترین بخش این دستگاه ها سیم ها هستند زیرا وظیفه دارند که دستگاه را در ارتفاع نگه دارند. در صورت مشاهده هر گونه ریش ریش شدن و یا پارگی سیم ها باید آنها را تعمیر یا تعویض نمایید.

بازدیدهای امنینی از قمت های مختلف این دستگاه باید توسط افراد متخصص انجام شود، تا در صورتی که مشکلی در دستگاه وجود داشته باشد، آن را برطرف نمایند، متخصصان شرمت داتام کلایمر به صورت دوره ی پس از اجاره کلایمر، دستگاه را سرویس مینمایند تا در حین استفاده مشکلی برای کاربران به وجود نیاید.

0/5 (0 Reviews)