اجاره کلایمر

تمام مطالب دسته بندی : بالابرهای ساختمانی

بالابر طرح ترکیه ای DB500
بالابرطرح ترکیه ای DB500
کلایمر برقی مدل DT1000
clb
بالابر گردان(مینی تاور)